http://events.laurel.com.tw/2012tofu/


方式1:活動期間內,凡購買桂冠芙蓉豆腐,活動網站登錄發票號碼和發票上的購買包數,即可參加抽獎!!!
活動時間:2012/7/31止。
獎項:Panasonic GF3數位類單眼相機.豆腐人8G公仔隨身碟


方式2:活動期間內,凡購買桂冠芙蓉豆腐,將芙蓉豆腐內附食譜卡填寫完整並剪下寄回桂冠公司(10089北市中正區羅斯福路三段126號 芙蓉豆腐♥旅行活動小組 收),即可參加抽獎!!!
活動時間:2012/7/31止。
獎項:新台幣20,000元.新台幣10,000元有興趣的格友快來參加喔~祝格友中獎喔ㄏㄏ上面網址可點入官網
創作者介紹
創作者 幸奈子 的頭像
幸奈子

幸奈子部落格

幸奈子 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


留言列表 (2)

發表留言
  • 蓉的更新分格
  • <font color="#7f007f" size="3" face="Verdana">                                祝福您   幸福富貴 甜蜜蜜</font><img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/18.gif"/><span style="COLOR:purple;FONT-SIZE:24pt;"><span><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:black;FONT-SIZE:11pt;"><span style="COLOR:red;FONT-SIZE:14pt;"><font color="#ff7f00"><span><span style="FONT-FAMILY:新細明體;COLOR:#ff7f00;FONT-SIZE:14pt;"><span style="FONT-FAMILY:新細明體;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:black;FONT-SIZE:11pt;"><span style="COLOR:red;FONT-SIZE:14pt;"><font color="#ff7f00"><span><span style="FONT-FAMILY:新細明體;COLOR:#ff7f00;FONT-SIZE:14pt;"><span style="FONT-FAMILY:新細明體;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="COLOR:red;FONT-SIZE:14pt;"><span><span style="FONT-FAMILY:新細明體;COLOR:#ff7f00;FONT-SIZE:14pt;"><font color="#111111"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:#ff6600;FONT-SIZE:11pt;"><span style="FONT-FAMILY:Verdana;COLOR:black;FONT-SIZE:11pt;"><img src="http://i181.photobucket.com/albums/x40/candice_photo_bucket/Aug-07%20gif%20creation/ccglitterword8.gif" height="81"/></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></span><img src="http://l.yimg.com/f/i/tw/blog/smiley/7.gif"/>